مشخصات

 

دکتر بابک ایزدی

گروه آموزشی :پاتولوژیست

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل : Bizadi@Hotmail.com

شماره تماس : 08338367334