مشخصات

 

دکتر فرهاد سالاری

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : ایمنی شناسی

ایمیل : f.salari@kums.ac.ir

شماره تماس :08338367334