اعضای کمیته

 

اعضای کمیته توانمندسازی اساتید هیات علمی

دکتر فرید نجفی

رئیس کمیته

دکتر بهروز حمزه

عضو کمیته

دکتر محمدرضا سلحشور

عضو کمیته

دکتر بهزاد حیدر پور

عضو کمیته

دکتر سیاوش وزیری

عضو کمیته

دکتر رضا خدارحمی

عضو کمیته

دکتر احسان صادقی

عضو کمیته

دکتر منصور رضایی

عضو کمیته

دکتر عمران داوری نژاد

عضو کمیته

دکتر میترا همتی

عضو کمیته

دکتر امیر جلالی

عضو کمیته

دکتر رستم جلالی

عضو کمیته

خانم فروزنده نجفی

دبیر کمیته