فراخوان چهاردهمین جشنواره  شهید مطهری 1400-1399

فراخوان چهاردهمین جشنواره شهید مطهری

 

به استحضار میرساند به یاری خداوند متعال چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سومین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی در روزهای 29 لغایت 31 اریبهشت ماه 1400 در  دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف ماموریت گرایی و تمایز رسالت  آکادمیک در  دانشگاههای علوم پزشکی برگزار خواهد شد. لذا اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران محترم علاقمند می توانند فرایندهای خود را حداکثر تا تاریخ /9/30/ 99 به آدرس  ichpe.org   ارسال نمایند.

قابل ذکر است به فرایندهای ارسالی پس از تاریخ ذکر شده بدلیل محدودیت زمانی در ارسال فرایندها به وزارتخانه قابل تمدید نخواهد بود.  

حیطه­ های شش گانه:

- تدوین و بازنگری برنامه ­های آموزشی

- یاددهی و یادگیری

- ارزشیابی آموزشی دانشجو، هیات علمی و برنامه

- مدیریت و رهبری آموزشی

- یادگیری الکترونیکی

- طراحی و تولید محصولات آموزشی