معرفی شورای راهبری آموزش پاسخگو

 

معرفی واحد

یکی از رویکردهای فلسفی آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی است که تمرکز آن بیشتر بر مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها در خدمت به جامعه می‌باشد. در این رویکرد دانشگاه‌ها به عنوان یک نهاد اجتماعی با دیدگاه پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدنی از فلسفه وجودی آموزش عالی هستند. این دیدگاه برخاسته از نیازهای اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در فرایند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعی است. مفهوم تعهد، به معنی پاسخگویی در قبال انواع کارکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی است که دانشگاه‌ها عهده‌دار آنها هستند. چالش‌های روزافزون جامعه امروزی باعث شده است تا شاغلین علوم پزشکی نسبت به گذشته با مشکلات جدیدی روبر‌رو باشند. این چالش‌ها که به‌طور عمده شامل بیماری‌های جدید و نوپدید، تغییرات اجتماعی و اقتصادی و جمعیت شناسی هستند، موجب شده تا انتظارات مردم و بیماران نسبت به گذشته تغییر کند. بر همین اساس تأکید بر روی مراقبت‌های اولیه و تربیت دانش‌آموختگان علوم پزشکی با بینش جامعه‌نگر و پاسخگو اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی سازمان بهداشت جهانی در رابطه با پاسخگویی اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی را ملزم بر هدایت فعالیت‌های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی خود در راستای پاسخ به چالش‌ها و اولویت‌های بهداشتی جامعه تحت پوشش خود می‌نماید و حرکت در این راستا در نهایت منجر به ارائه خدمات بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای جامعه خواهد شد.

به همین منظور وزارت متبوع طی نامه شماره 714/500 در تاریخ 23/8/1401، دستور تشکیل شورای راهبری آموزش پزشکی جامعه‌نگر و پاسخگو و استقرار دبیرخانه این شورا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ نمودند.