بسمه تعالی

گزارش  عملکرد کارگروه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در یکسال اخیر(1402-1401):   

کارگاههای اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای

عنوان کارگاه                                                                                               

1.       کارگاه آموزش اخلاق(در سطح کلان منطقه)                                                                

2.       کارگاه  سه روزه اخلاق و آداب در علوم پزشکی (در سطح کلان منطقه)                                                               

3.       کارگاه کدهای اخلاق در آموزش مجازی (در سطح کلان منطقه)                                                                    

4.       کارگاه اخلاق در علوم پزشکی                                                                               

5.       کارگاه اخلاق در پژوهش (9)

6.       کارگاه چالش های اخلاق در تدریس (در سطح کلان منطقه)     

7.       کارگاه چالش های اخلاقی در فضای مجازی و رسانه  

8.       جشنواره دو روزه اتا-اخلاق و سلامت معنوی با محوریت پاسخگویی اجتماعی                                                        

پایان نامه و پژوهش هایی که در زمینه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای انجام شده

مقالات چاپ شده   2     کتاب   2                                           پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی    9

کارگاه  اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای ویژه دانشجویان

سمپوزیوم دو روزه اخلاق دانشجویی ( سطح کشوری و کلان منطقه) 

تولید محصولات آموزشی مرتبط با سلامت معنوی در جامعه  

تدوین منشور اخلاق کارکنان در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تدوین کدهای اخلاق در آموزش مجازی و درسنامه اخلاق و آداب پزشکی 1-4  و برگزاری جلسه با هدف به روزرسانی درسنامه آداب پزشکی      

گروههای آموزشی، دانشکده ها، مراکز آموزشی و یا مراکز آموزشی درمانی که دارای منشور اخلاقی هستند:

5 ((دانشکده پزشکی /پرستاری مامایی/بیمارستان معتضدی/مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی/بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی(گروه آموزشی

مراکز آموزشی درمانی که دارای برنامه های آموزشی تعهد حرفه ای هستند:   

کلیه مراکز آموزشی درمانی دارای منشور رعایت حقوق بیماران  و  مرکز آموزشی درمانی دکتر محمدکرمانشاهی( گروه اطفال ) دارای منشور و  آیین نامه اخلاق پزشکی است

 

پیشنهاد: راه اندازی دوره فلوشیپ اخلاق پزشکی با همکاری دانشگاههای کلان منطقه

 
اهم اقدامات انجام شده :

1.      تدوین درسنامه آداب پزشکی

2.      تدوین راهنمای اخلاق در آموزش مجازی

3.      برگزاری "مدرسه تابستانی اخلاق و آداب پزشکی" در سه روز ویژه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و مشمولین آموزش مداوم

4.      برگزاری "سمپوزیوم دانشجویی اخلاق و آداب پزشکی" در دو روز با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ایران

5.      برگزاری کارگاه های "کدهای اخلاق در آموزش مجازی" ، "اصول تصمیم گیری اخلاقی"، "چالشهای درسی پنهان در یادگیری اخلاق حرفه ای" ویژه اعضای هیات علمی دانشگاههای کلان منطقه

6.      همکاری در برگزاری برنامه های بازآموزی و دوره های ضمن خدمت با عناوین" سمینار اخلاق داروسازی" و" اخلاق پرستاری "  

7.      همکاری در برگزاری کارگاه" اخلاق در آموزش و پژوهش" برای اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

8.      برگزاری کارگاه آموزش اخلاق ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه و کلان متطقه

9.       ارائه گزارش وضعیت تدریس و آموزش اخلاق در رشته های علوم پزشکی دانشکده های پزشکی ،داروسازی، دندانپزشکی ، پرستاری مامایی کرمانشاه و سنقر ، پیراپزشکی به معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت 

ارائه گزارش وضعیت آموزش و تدریس آداب پزشکی به معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت