واحد اخلاق در آموزش

 

رئیس کمیته: دکتر سیاوش وزیری(معاونت آموزشی دانشگاه)
دبیر کمیته:دکتر بابک ایزدی( مدیر گروه اخلاق و آداب پزشکی دانشگاه)  
آدرس ایمیل:  edc_ethics@kums.ac.ir


شماره تماس:  08338378102-123داخلی

معرفی: کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش با محوریت گروه اخلاق پزشکی دانشگاه ، کمیته متناظر کمیته ملی اخلاق در آموزش پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور است . این کمیته در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 97 بر اساس  آیین نامه  ابلاغی از وزارت محترم  تشکیل و جلسات آن  بصورت منظم برگزار گردید