شیوه نامه نگارش طرح درس ترمی

ابتدا قالب نگارش طرح درس ترمی را از روی سایت مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی به آدرس edc.kums.ac.ir  در زیر شاخه کمیته برنامه ریزی  آموزشی دانلود نموده و از آن پرینت تهیه نمائید، سپس عنوان درس خود را از  سرفصل  دروس مصوب پیدا نمائید.

توجه : عنوان درس : به طور دقیق از روی سرفصل دروس انتخاب و نوشته شود.

توجه: تعداد واحد : به طور دقیق بر اساس سرفصل دروس نوشته شود.

( سهم استاد ازواحد) : اگر شما تعدادی از جلسات یک درس 2 واحدی را تدریس می کنید باید سهم خود از آن واحد را به صورت زیر محاسبه بفرمائید :

تعداد واحد درس  Xتعداد جلسات درس شما

                          تعداد کل جلسات ارائه شده

زمان ارائه درس : ساعات، روزها ونیمسال تحصیلی ارائه درس درطرح درس به طور دقیق مشخص باشد .

مثال 1 :  ساعت 14 لغایت 16 روزهای یکشنبه هرهفته نیمسال دوم سال تحصیلی 94- 93

 مثال 2 :  ساعت 14 لغایت 16 روزهای دوشنبه ، چهارشنبه هرهفته نیمسال دوم سال تحصیلی 94- 93

درس پیش نیاز : چنانچه درس مورد نظر دارای پیش نیاز باشد نام آن درس درسرفصل دروس نوشته شده است .

 (گاهی بعضی از گروه های آموزشی علاوه برپیش نیاز مصوب، جهت بهترشدن یادگیری وحفظ تقدم وتاخر، دانشجویان را ملزم به گذراندن واحد های خاصی قبل از ارائه درس مورد نظر می کنند. چنانچه چنین قانونی درگروه وجود دارد، به عنوان پیش نیاز درس مکتوب شود.)

مخاطبان :ترم تحصیلی،مقطع و رشته تحصیلی دانشجویان به طور دقیق مشخص گردد.

مثال : دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری یا دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

ساعت پاسخگوئی به سئوالات فراگیر: زمان و مکان خاصی غیر از ساعات کلاس به  عنوان ساعات پاسخگوئی به سئوالات فراگیران توسط استاد در نظر گرفته شود .

مدرس : نام ونام خانوادگی ومقطع تحصیلی نوشته شود.

مثال : دکتر مهری محمدی متخصص بیماریهای داخلی فوق تخصص غدد

اگر چندین مدرس درس مذکور را تدریس می کنند واین طرح درس برای تمام جلسات آن واحد درسی وبه صورت مشارکتی نگارش شده است ،  اسم تمام مدرسین باید به تفکیک نوشته شود. (نوشتن نام گروه آموزشی مثلا" "گروه داخلی" بجای "نام مدرس " قابل قبول نیست. )

هدف کلی درس : از روی سرفصل دروس مصوب در یک یا دو جمله نوشته می شود.

اهداف کلی جلسات : ( جهت هر جلسه یک هدف )

این بخش بر اساس رئوس مطالب سرفصل دروس تنظیم می گردد.

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هرجلسه :ابتدا هدف کلی جلسه مورد نظر نوشته و سپس اهداف ویژه جهت آن هدف کلی آورده شود. دراین قسمت آن دسته ازهدف هایی نگارش می شوند که انتظار داریم دانشجو پس ازاتمام فعالیت های آموزشی آن جلسه خاص به آن دست پیدا کند. لازمه نوشتن اهداف ویژه درست، صراحت وقابل فهم بودن آن است. برای نوشتن اهداف ویژه باید ازافعالی استفاده کرد که نتوان بیش ازیک معنا ازآنها استنباط کرد.

نمونه هایی از افعال بکار رفته درنگارش اهداف ویژه را می توان اینگونه لیست کرد: مثال بزند ، حل کند ، توضیح دهد ، خلاصه کند ، تغییر دهد ، نمایش دهد ، محاسبه کند ، اندازه گیری کند ، کنترل کند ، جدا کند ، با نمودار نشان دهد ، طبقه بندی کند ، مقایسه کند ، تغییر دهد ، اصلاح کند ، انجام دهد و...

منابع : بر اساس منابع ذکر شده درسر فصل دروس مصوب وزارت متبوع و منابع معرفی شده توسط استاد به عنوان منبع اعلام شده ، ملاک برای نگارش می باشد .

روش تدریس : ممکن است روش تدریس در جلسات مختلف متفاوت باشد ولی می تواند سخنرانی ، بحث درگروه کوچک ، کارعملی و... باشد. دقت نمایید که چنانچه روش تدریس شما سخنرانی است درقسمت اهداف ویژه صرفا"می توانید هدف هایی را نگارش نمائید که مربوط به این نوع از تدریس هستند .

وسایل آموزشی : ممکن است براساس نوع روش تدریس و از جلسه ای به جلسه دیگر متفاوت باشد. مثلا" دریک جلسه روش تدریس شما سخنرانی و وسیله  آموزشی صرفا" وایت برد یا پاورپوینت است اما درجلسه دیگر شما ازیک مدل آموزشی خاص جهت نمایش استفاده می نمائید.

سنجش وارزشیابی آزمون :

کوئیز : حتما" باید مشخص نمایید آیا درطول ترم کوئیز برگزار می کنید یا خیر و روش اجرای آن کتبی یا شفاهی است ؟

سهمی که برای آزمون کوئیز در نظر می گیرید نهایتا" چند درصد نمره کل را شامل می شود و درصورتی که کوئیز خود را هر هفته یا مثلا" درفواصل زمانی خاصی برگزار می کنید درجدول زمان آن را مشخص نمایید.

آزمون میان ترم : تاریخ و زمان برگزاری آزمون میان دوره خود را از ابتدا در طرح درس نگاشته و سهم از نمره کل مثلا" 20 درصد یا ... را مشخص نمائید.

آزمون پایان ترم : روش برگزاری ، تاریخ وسهم ازنمره کل برحسب درصد نگارش شود.

حضور فعال درکلاس :

1- آیا جهت حضور فعال درکلاس نمره ای قرار می دهید ؟

2- آیا از دانشجویان می خواهید درطول ترم وظیفه خاصی ، نظیر ، تحقیق یاگزارش داشته باشند ؟

پاسخ : تمام این مطالب را در این قسمت  ذکر نمائید وچنانچه نمره خاصی از نمره کل دارنددرصد آن را مشخص نمائید.

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو: در صورتی که شرایط خاصی جهت حضور در کلاس مد نظر شما است قید شود.

جدول زمان بندی درس : بر اساس تعداد جلسات تکمیل شود و فرم آن ضمیمه گردد.

پس از تهیه مطالب فوق، فرمت تایپ و صفحه بندی را مطابق قوانین و مقررات نگارش طرح درس تنظیم نموده و آن را به تائید مدیر محترم گروه آموزشی و سپس مسئول EDO دانشکده رسانده و جهت ارزیابی و تعیین امتیاز مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارسال فرمائید.

قوانین و مقررات نگارش طرح درس:

1-     اگر تعداد جلسات تدریسی یک مدرس کمتر از یک واحد درسی است به ازای تعداد جلسات تدریسی،کسری از امتیاز کل به ایشان تعلق خواهد گرفت.

2-     استاد محترم موظف است حداکثر 4 هفته قبل از شروع ترم نسبت به ارسال طرح درس ترمی خود به مدیر گروه اقدام فرمایند. مدیر گروه محترم موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از وصول طرح درس ترمی نسبت به بررسی کیفیت و تطابق محتوا با سر فصل وزارتخانه ای و ارسال آن به EDO اقدام فرمایند. EDO موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از وصول طرح درس ترمی نسبت به بررسی و ارسال آن به EDC اقدام فرمایند .کمیته برنامه ریزی آموزشی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسی، امتیاز دهی و فیدبک نتیجه به EDO دانشکده اقدام نمایند.

3-     در صورت عدم اخذ نمره کامل طرح درس ترمی ، نمره، ملاک اخذ امتیاز جهت ترم جاری می باشد و در صورت تصحیح طرح درس جهت ترم بعدی ،اعمال خواهد شد.

4-     چارچوب" نگارش طرح درس ترمی و چک لیست ارزیابی "آن بر اساس فرمت خاص که در کمیته برنامه ریزی آموزشی بتصویب نهایی رسیده است ، در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه جهت اطلاع کلیه اساتید دانشگاه موجود می باشد .

موارد ذیل جهت نگارش طرح درس ترمی :

-         صفحه اصلی ،بایستی به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود.شماره گذاری صفحه های اصلی به صورت اعداد فارسی که باید 5/1 سانتیمتر بالاتر از پائین صفحه و از دو طرف کاملا در وسط صفحه قرار گیرد.

-         در صفحات اصلی طول هر سطر 16 سانتیمتر و فاصله سطرها از یکدیگر یک خط و متن با فونت 12 یا 14 و تعداد سطرها در هر صفحه بین 20 تا 24 سطر باشد.

- فاصله آخرین سطر از پائین صفحه 5/2 سانتیمتر باشد. فاصله سطر از سمت راست 3 سانتیمتر و از سمت چپ 2 سانتیمتر باشد و فاصله اولین سطر از بالای صفحه 3 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

- فونت استفاده شده یکی از فونت های زر، لوتوس، میترا و یا نازنین می باشد.