آخرین بازنگری شیوه نامه ارسال طرح درس با رنگ های مختلف مشخص شده

 

شیوه نامه جدید ارسال و امتیاز دهی طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

این شیوه نامه براساس شیوه نامه­ی قبلی که در سال 1395 مصوب کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تهیه گردیده  است.

 

1- ضروری است مسئول EDO  هر دانشکده قبل از شروع رسمی هر ترم و یا حداکثر 3 هفته بعد از آن (بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه) طرح درس های دانشکده را پس از تایید مدیر گروه جهت انجام داوری، و کسب امتیاز در کارنامه آموزشی به EDC ارسال نمایند.

نکته: ارسال طرح درس از طرف استاد به ایمیل مدیر گروه، ارسال ایمیل مربوطه از طرف مدیر گروه به مسئول EDOدانشکده (این امر به منزله تایید مدیر گروه می باشد)، ارسال ایمیل از مسئول EDOدانشکده به ایمیل کارشناس مرکز مطالعات (این امر به منزله تایید مسئول EDOمی باشد). .

نکته: در صورت عدم تایید طرح درس توسط هر کدام از مسئولین تایید کننده، ایمیل ارسالی به نفر مسئول قبلی و یا عضو هیات علمی جهت بر طرف نمودن ایرادات با توضیح در ایمیل مربوطه عودت داده خواهد شد.

نکته: انجام داوری­ها به صورت الکترونیک خواهد بود و فرم امتیازدهی، نمره و موارد رفع اشکالات طرح درس به صورت الکترونیکی برای عضو هیات علمی جهت استحضار از طریق  EDOدانشکده ارسال خواهد شد.

2- به  طرح درس های ارسالی به مرکز مطالعات و توسعه پس از تاریخ مقرر (3 هفته پس از آغاز ترم) امتیازی در کارنامه آموزشی تعلق نخواهد گرفت.

3- الزامی است کلیه طرح درس ها بر روی سایت دانشکده ها نیز قرار داده شوند که اساتید می توانند آدرس آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

4- اساتیدی که در ترم قبل طرح درس را تدوین نموده اند و در ترم جاری مجددا همان درس را تدریس می نمایند در صورت عدم تغییر در محتوا، کافیست طرح درس قبلی را از لحاظ زمانی بازنگری کرده و به مرکز مطالعات و توسعه بر اساس روش فوق ارسال نمایید.

5- پس از ارسال طرح درس های جدید و بازنگری شده در هر ترم، آن طرح درس جایگزین طرح درس های قبلی بر روی سایت دانشکده می شود. به عبارت دیگر جهت استفاده راحت تر دانشجویان طرح درسهای سالیانه از روی سایت برداشته می شود.

6- با توجه به مجازی شدن برخی از کلاسهای درس، خواهشمند است این کلاسها در جدول زمان بندی شده طرح درس مشخص گردد.

7- بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه مقرر شد، نمره داور به طرح درس ها ملاک نمره دهی در کارنامه آموزشی الکترونیک اساتید باشد.

8- به طرح درس های که برای اولین بار (از لحاظ درس و رشته) در دانشگاه نوشته شود امتیاز بیشتری (75/0 به ازاء هر واحد) در کارنامه آموزشی اختصاص داده می شود.

نکته1: طرح درس های که برای اولین بار نوشته می شود(در کادر بالای فرم طرح درس به وضوح مشخص شود) باید توسط مدیر گروه در طرح درس تدوین شده تایید گردد.

نکته2: در حال حاضر تدوین و بازنگری طرح درس در کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی جزء مواردی است که امتیاز آن به صورت شرطی محاسبه می شود(جهت کسب اطلاعات بیشتر در این بخش به کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی  مراجعه شود)

یادآوری: در حال حاضر به ازاء هر واحد درسی و بر اساس نمره کسب شده از داور، به هر واحد طرح درس 5/0 امتیاز تا سقف 5 امتیاز در کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی تعلق می گیرد.

10- براساس مصوبه کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه مقرر، امتیاز  طرح درس به دروس زیر یک واحد همانند درس های یک واحدی تعلق گیرد.

11- نحوه نگارش و تدوین طرح درس و قوانین دانشگاه در این خصوص برای استفاده اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه در قسمت برنامه ریزی درسی بارگذاری شده و قابل دانلود می باشد.

12- طرح درس هایی که نمره 18 و بالاتر کسب نمودند، در ترم بعد مشمول داوری قرار نمی گیرند.

13- برای تسریع در امر داوری و همچنین بررسی تخصصی داوری طرح درس ها، ارزیابی ها توسط مدیر گروه های که طرح درس ها را تایید اولیه کرده اند صورت گیرد. در مواردی مدیر گروه می تواند از سایر اعضای گروه جهت داوری ها کمک بگیرند. و نیز بازخورد داوری ها به مسئولین EDO ارسال و به عضو هیات علمی به صورت محرمانه اطلاع رسانی گردد تا مشکلات و نواقص برای ترم آینده برطرف شود.

14- ضروری است همه طرح درسها براساس جدول بلوپرینت (Blue print) تدوین شوند.

15-*ارسال طرح درسهای مشترک
-
 اساتیدی که یک درس مشترک دارند طرح درس خود را به صورت گروهی ارسال نمایندالزامی است نام استاد و تعداد واحدهای ارائه شده توسط هر یک از اساتید مشخص گردد.
- در طرح درسهای مشترک که هر استاد مسئولیت یک واحد از آن درس را برعهده دارد میتواند جداگانه طرح درس را به مرکز ارسال نماید
در صورتی که طرح درس ارائه شده زیر یک واحد باشد یک مسئول درس انتخاب و به صورت مشترک با ذکر درصد مشارکت برای مرکز ارسال نمایند.
- انتخاب مسئول درس ارائه دهنده طرح درسهای مشترک، بر عهدهی اساتید آن درس مربوطه باشد
 .
- ضروریست طرح درسهای ارسالی حتمأ در قالب فرم طرح درس نوشته شود
در غیر این صورت طرح درسهای ارسالی داوری نشده و امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
- طرح درس های هر ترم باید در دانشکده بارگزاری شود و تا یک سال ذخیره شوند.