تماس با ما

 

شماره تماس

38378101  ؛38378102- 083

 داخلی 111

آدرس پست الکترونیکی

Edc-olympiad@kums.ac.ir

آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، حیاط بیمارستان طالقانی جنب کتابخانه مرکزی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی؛ طبقه اول، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (اتاق 104)