المپیاد علمی دانشجویی

طراحی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از اواسط دهه هشتاد شمسی با انگیزه شناسایی و شکوفایی دانشجویان مستعد توسط جمعی از اعضای هیئت علمی علاقه مند در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفت و اولین دوره المپیاد علمی علوم پزشکی در ایران در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید و تا کنون، چهارده دوره از این آزمون توسط دانشگاه‌های مختلفی اعم از شیراز، تهران، تبریز و کرمان برگزار شده است.

هدف کلی از المپیاد شناسایی، هدایت، رشد، شکوفایی و فراهم کردن زمینه های بهره مندی از توان دانشجویان مستعد حوزه علوم پزشکی در اولویت های نظام آموزش علوم پزشکی یا نظام سلامت از طریق ارزیابی های چالشی و رقابتی برای فراهم کردن زمینه رشد کشور و حل مشکلات کلان کشور می باشد

سایر اهداف:

ـ ترویج تفکر خلاق و انتقادی

ـ تشویق کار تیمی

ـ تقویت فعالیتهای بین رشته ای

ـ تشویق تبادلات علمی بین دانشگاهی

ـ تلاش جهت ارتقای توانمندی دانشجویان در نقد و حل مسائل نظام سلامت کشور در جوی صمیمی، اخلاقی و پر نشاط

ـ تلاش در جهت دهی به فعالیتهای علمی و توسعه حوزه های دانشی جدید در دانشگاهها

ـ بستر سازی برای ارتقای آموزش و ارزیابی فراگیران در دانشگاههای علوم پزشکی