راجع به المپیاد علمی

دانشجویان هر دانشگاه در یکی از حیطه های شش گانه اعم از:

v     استدلال بالینی

v      تفکر علمی در علوم پایه

v     مدیریت نظام سلامت

v     کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

v     آموزش پزشکی

v     مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی غربالگری شده

در بازه مشخص شده توسط دانشگاه محل تحصیل ثبت نام خواهند شد. پس از برگزاری آزمون درون دانشگاهی، برگزیدگان (مجموعا 60 نفر در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) جهت آزمون کشوری غربالگری مرحله اول به دبیرخانه المپیاد وزارت معرفی می شوند. دانشجویان پس از دریافت آموزش های رایگان و تخصصی، برای آزمون غربالگری مرحله اول (بر اساس تقویم آزمون های منتشر شده توسط وزارت متبوع) آمادگی یافته و به رقابت با دانشجویان سراسر دانشگاه های کشور می پردازند. با اعلام نتایج، برگزیدگان آزمون مرحله اول غربالگری مشخص شده و فاز دوم آموزش های تخصصی برای آمادگی مرحله اول گروهی و مرحله دوم غربالگری انجام می شود. در نهایت بعد از برگزاری مرحله دوم غربالگری کشوری نتایج نهایی مشخص شده و به مدال آوران در هر حیطه جوایز نفیسی به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.