اعضای کمیته

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

دکتر محمودرضا مرادی

سرپرست دانشگاه

فلوشیپ ارولوژی اطفال

www.mrmoradi@yahoo.com

2

دکتر حبیب اله خزایی    

معاون آموزشی دانشگاه

متخصص روانپزشکی

www.Ha.khazaei@yahoo.com

3

دکتر بابک صیاد  

رییس دانشکده پزشکی

متخصص بیماری های عفونی

www.babak sayad@yahoo.com

4

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز توسعه ومطالعات آموزش پزشکی

متخصص آسیب شناسی

www.Bizadi@Hotmail.com

5

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز مطالعات وتوسعه

PHD ایمنولوژی            

www.f.salari@kums.ac.ir

6

دکترفرید نجفی

معاون تحقیقات و فناوری

PHD اپیدمیولوژی

www.farid_n32@yahoo.com

7

دکتر فیض اله منصوری

معاوت امور اجتماعی

متخصص بیماری های عفونی

www.KMANSORI@kums.ac.ir

8

خانم شایسته حسنی

کارشناس کمیته

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

www.hassani.shayesteh@yahoo.com

9

دکتر علی سروش

ریاست محترم بیمارستان امام رضا(ع)

PHD طب ورزشی و توانبخشی

www.ali.sorosh@kums.ac.ir

10

دکتر گلاره حاتم

مدیر امور برنامه های رئیس دانشگاه

پزشک عمومی

11

دکتر علی عزیزی

عضو هیأت علمی

PHD پزشکی اجتماعی

www.aliazizi@kums.com

12

دکتر سهیلا رشادت

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های کودکان

www.Sreshadat@gmail.kums.ac.ir

13

دکتر ماری عطایی

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های داخلی

www.mariataee @yahoo.com

14

دکتر بیتا انوری

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های داخلی

www.banvari99@kums.ac.ir

15

دکتر نوشین شاهقلی

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های داخلی

www.Dorsa_dr@yahoo.com

16

دکتر علیرضا عبدی

عضو هیأت علمی

PHD پرستاری بهداشت جامعه

www.arabdi@kums.ac.ir

17

دکتر نیلوفر همتی

رئیس آموزش مداوم

متخصص بیماری های داخلی

www.niloufar.hemati58@gmail.com

18

دکتر امیرحسین نافذ

عضو هیأت علمی

PHD بهداشت محیط

www.nafez.amirhossein@gmail.com

19

دکتر پروین عباسی

عضو هیأت علمی

PHD پرستاری

www.p_abasi2003@yahoo.com

20

دکتر ثریا سیابانی

عضو هیأت علمی

PHD بهداشت و ارتقاء سلامت

www.s-siabani50ymail.com

21

دکتر فرهاد بابایی

عضو هیأت علمی

PHD ویروس شناسی پزشکی

www.fahadbabaii@yahoo.com

22

دکتر یداله بهرامی

عضو هیأت علمی

PHD  فارماکولوژی

www.bahramiyadollah@yahoo.com

23

دکتر کامبیز ورمیرا

عضو هیأت علمی

PHD داروسازی حرفه ای

www.varmira@yahoo.com

24

دکتر خیراله صادقی

عضو هیأت علمی

PHD روانشناسی بالینی

www.khirollahsadeghi@yahoo.com

25

آقای علیرضا علیخانی

26

دکتر رزیتا ناصری

عضو هیأت علمی

فوق تخصص غدد داخلی ومتابولیسم

www.rnasseri.75@gmail.com

27

دکتر مهدی مردای نظر

عضو هیأت علمی

PHD اییدمیولوژی

www.m.moradinazar@yahoo.com

28

دکتر شیوا روشنخواه

عضو هیأت علمی

PHD علوم تشریح

www.roshankhah@yahoo.com

29

دکتر فاطمه رجعتی

مدیر اطلاع رسانی وشبکه پژوهش

PHDبهداشت

www.f_rajati-12@yahoo.com

30

خانم مژگان خلیلی

عضو هیأت علمی

کارشناس ارشد مامایی

www.Khalili@yahoo.com

31

دکتر سیروس جلیلی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

PHD علوم تشریحی

www.cyrus jalili2004@yahoo.com

32

دکتر امیر کیانی

عضو هیأت علمی

PHD سم شناسی

www.amir1kiani@yahoo.com

33

آقای بهروز سلطانی

سرپرست دانشکده پرستاری سنقر

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

Soltanybehrouz@yahoo.com

34

دکتر سوسن حیدرپور

عضو هیأت علمی

PHD بهداشت باروری

www.Susan -hidarpor@yahoo.com

35

دکتر فاطمه حیدر پور

عضو هیأت علمی

PHD اپیدمیولوژی

www.fatemeh-hydarpor@yahoo.com

36

دکتر سعید محمدی

عضو هیأت علمی

متخصص بیهوشی

www.Drsaeedmohamadi50gmaih.com

37

دکتر محمد رسول خزاعی

عضو هیأت علمی

زیست پزشکی گرایش کشت سلول وبافت

MRKhazaei@kums.ac.ir

38

دکتر نسرین عبدلی

عضو هیأت علمی

روانسنجی

abdoli35@yahoo.com

39

دکتر میترا کولیوند

عضو هیأت علمی

مامایی

Mitrakolivand@yahoo.com

40

دکتر انور اسدی

عضو هیأت علمی

هماتولوژی و آنکولوژی بالغین

41

دکتر بهمن اکبری

عضو هیأت علمی

بیوتکنولوژی پزشکی

42

دکتر هانیه تارخیان

عضو هیأت علمی

ایمونولوژی

43

دکتر مرضیه کبودی

عضو هیأت علمی

بهداشت باروری

fkaboudi@yahoo.com

44

دکتر حسین ژاله

عضو هیأت علمی

زیست شناسی-سلولی مولکولی

hossain_jale@yhoo.com

45

دکترمهنوش صمدی

عضو هیأت علمی

PHD تغذیه

www.mehnoosh_samadi@yahoo.com

Top of Form