معاون مرکز

 

نام و نام خانوادگی : فرهاد سالاری

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: ایمنولوژی

شماره تلفن :08338367334