لینک های مفید

مراکز توسعه دانشگاههای سراسر کشور

 

مرکز EDC وزارتhttp://behdasht.gov.ir

مرکز EDCاصفهانhttp://edc.mui.ac.ir

مرکز EDC شیرازhttp://edc.sums.ac.ir

مرکز EDC تبریزhttp://edc.tbzmed.ac.ir

مرکز EDC اهواز http://edc.ajums.ac.ir

مرکز EDC مشهدhttp://mums.ac.ir

مرکز EDC کرمانhttp://edc.kmu.ac.ir

مرکز EDC اراکhttp://portal.arakmu.ac.ir

مرکز EDC یزدhttp://ssu.ac.ir

مرکز EDC گلستانhttp://goms.ac.ir

مرکز EDC سمنانhttp://rds1.semums.ac.ir

مرکز EDC بیرجندhttp://bums.ac.ir

مرکز EDC بروجردhttp://edc.iums.ac.ir

مرکز EDC بجنودhttp://nkums.ac.ir

مرکز EDC رفسنجانhttp://rums.ac.ir

مرکز EDC مازندرانhttp://edc.tums.ac.ir

مرکز EDC ارومیهhttp://edc.umsu.ac.ir

مرکز EDC تهرانhttp://edc.tums.ac.ir

مرکز EDC زابلhttp://zbmu.ac.ir

مرکز EDC گیلانhttp://gums.ac.ir

مرکز EDC زنجانhttp://zums.ac.ir

مرکز EDC ایرانhttp://edc.iums.ac.ir

مرکز EDC بوشهرhttp://edc.bpums.ac.ir

مرکز EDC اردبیلhttp://arums.ac.ir

مرکز EDC البرزhttp://education.abzums.ac.ir

مرکز EDC ایلامhttp://edc.medilam.ac.ir

مرکز EDC کردستانhttp://muk.ac.ir

مرکز EDC بابلhttp://edc.mubabol.ac.ir

مرکز EDC بقیه الهhttp://bmsu.ac.ir

مرکز EDC تربت حیدریهhttp://amoozesh.thums.ac.ir

مرکز EDC جهرمhttp://jums.ac.ir

مرکز EDC جیرفتhttp://jmu.ac.ir

مرکز EDC خراسان شمالیhttp://nkums.ac.ir

مرکز EDC دزفولhttp://edc.dums.ac.ir

مرکز EDC زاهدانhttp://zaums.ac.ir

مرکز EDC قمhttp://edc.muq.ac.ir

مرکز EDC شاهرود http://shmu.ac.ir/edc

مرکز EDC کاشانhttp://edu.kaums.ac.ir