اعضای کمیته

 

                   کمیته علمی آموزش اساتید سال1397         

الف) کمیته علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

دکتر حبیب اله خزایی

معاون آموزشی دانشگاه

متخصص روانپزشکی

Ha.khazaei@yahoo.com

2

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز توسعه ومطالعات آموزش پزشکی

متخصص آسیب شناسی

Bizadi@Hotmail.com

3

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز مطالعات وتوسعه و رئیس کمیته

PHD ایمنولوژی         

f.salari@kums.ac.ir

4

خانم فروزنده نجفی

دبیر کمیته

کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

Foruz.najafi@yahoo.com

5

دکتر علی عزیزی

عضو هیأت علمی

PHD پزشکی اجتماعی

aliazizi@kums.com

6

دکتر یحیی صفری

عضو هیأت علمی

PHD برنامه ریزی درسی

Y.Safari@kums.ac.ir

7

دکتر یداله بهرامی

عضو هیأت علمی

PHD  فارماکولوژی

bahramiyadollah@yahoo.com

8

دکتر مصطفی بهره مند

عضو هیأت علمی

فلوشیپ قلب وعروق

Dr_M-bahremand@yahoo.co

9

دکتر امیر کیانی

عضو هیآت علمی

PHD سم شناسی

                       Amir1kiani@yahoo.com

10

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

عضو هیآت علمی

PHD مشاوره وراهنمایی

Parvizia@yahoo.com

11

دکتر هادی ادیبی

عضو هیأت علمی

PHD شیمی دارویی

HADIBI@KUMS.ac.ir

12

دکتر ناصر نظری

عضو هیأت علمی

PHD انگل شناسی

n.nazari@Gmail.com          

13

دکتر کریم خوشگرد

عضو هیأت علمی

PHD فیزیک پزشکی

Khoshgardk2gmail.com

14

دکتر بیتا انوری

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های داخلی

banvari99@kums.ac.ir

15

دکتر علی میکاییلی

عضو هیأت علمی

PHD انگل شناسی

dr Mikaeili@yahoo.com

16

دکتر علیرضا عبدی

عضو هیأت علمی

PHD پرستاری بهداشت جامعه

arabdi@kums.ac.ir

17

دکترسیدعلیرضا موسوی

عضو هیأت علمی

PHD بهداشت

dr Mikaeili@yahoo.com

18

دکتر مهدی خدامرادی

عضو هیأت علمی

PHD فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

   ekhodamoradi@kums.ac.ir

19

دکتر پروین عباسی

عضو هیأت علمی

PHD پرستاری

P-abasi2003@yahoo.com

20

دکتر بیتا انوری

عضو هیأت علمی

متخصص بیماری های داخلی

banvari88@kums.ac.ir

21

دکتر فاطمه رجعتی

مدیر اطلاع رسانی وشبکه پژوهش

PHDبهداشت

f_rajati-12@yahoo.com

22

دکتر لیلا حسین زاده

عضو هیأت علمی

PHD سم شناسی

Hoseinzadeh@yahoo.com

23

دکتر یلدا شکوهی نیا

رئیس دانشکده داروسازی

متخصص فارماکوگنوزی

shokoohinia@phrm.mui.ac.ir

24

دکتر مرضیه کبودی

عضو هیأت علمی

PHD مامایی

Fkaboudi@yahoo.com

25

دکتر نیلوفر همتی

رئیس آموزش مداوم

متخصص بیماری های داخلی

niloufar.hemati58@gmail.com

26

دکتر منصور رضایی

عضو هیأت علمی

PHD امار حیاتی