اهداف

 
 

عملکرد

 
نمودار

گزارش عملکرد واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی سال 95 و 96

ارتقاء توانمندی ها و مهارت های آموزشی  و پژوهشی اعضاء هیات علمی و بهبود وضعیت تدریس

تهیه و تدوین آیین نامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اساتید

برگزاری سه دوره فلوشیپ 6 ماهه آموزشی و پژوهشی مخصوص اعضاء هیات علمی زیر 5 سال در دانشگاه

اعطای امتیازات در کارنامه آموزشی جهت ترفیع پایه و انتخاب استاد نمونه به منظور شرکت اساتید در کارگاه ها

مصوب نمودن قانونی مبنی بر ارتقا اساتید به  مرتبه دانشیاری در صورت داشتن گواهی گذراندن کل کارگاه های مربوطه

انجام نیازسنجی از اعضای هیئت علمی بالینی و پایه دانشگاه به منظور اطلاع از کارگاههای پیشنهادی مورد نیاز در سال 95

برگزاری 37 دوره کارگاه آموزشی و پژوهشی به مدت 308 ساعت در سال 95

برگزاری 4 جلسه کمیته آموزش اساتید به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتی در سال 95

تهیه و تدوین برنامه زمان بندی برگزاری کارگاهها

انجام نظر سنجی پس از پایان هر کارگاه و بررسی نتایج در جلسات کمیته

اعطای گواهی هر کارگاه با امضا رییس مرکز توسعه و گواهی کل کار گاه ها با امضا ریاست دانشگاه

برگزاری 27 دوره کارگاه آموزشی و پژوهشی به صورت حضوری و غیر حضوری به مدت 218 ساعت در سال 96

برگزاری 3 جلسه کمیته آموزش اساتید به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه برگزاری کارگاهها و تهیه محتوای کارگاههای غیر حضوری در سال 96

-انجام نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی گروهها و دانشکده ها به منظور تدوین و برگزاری کارگاههای پیشنهادی در سال 96

برگزاری ......... کارگاه به صورت غیر حضوری همراه با آزمون الکترونیک

انجام نیازسنجی از اعضای هیئت علمی بالینی و پایه به منظور مشارکت آنها در تنظیم عناوین کارگاهها در سال 1395

آشنایی اعضای هیات علمی نسبت به علم آموزش پزشکی

مصوب نمودن تسهیلات و امتیازات جهت ادامه تحصیل اساتید در رشته آموزش پزشکی

ثبت نام و ادامه تحصیل 37 نفر از اساتید علوم پایه و بالینی دانشگاه در رشته آموزش پزشکی در مقطع ارشددرسال 95

ثبت نام و ادامه تحصیل .....35.. نفر از اساتید علوم پایه و بالینی دانشگاه در رشته آموزش پزشکی در مقطع ارشد درسال 96

-------------------------

 لیست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی در سال 1397

ردیف

عنوان

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

 

1

کارگاه مجازی آموزش پاسخگو

23/12/96 لغایت 15/2/97

24 نفر

6 ساعت

دکتر میترا بنیانی

 

2

کارگاه آموزش مجازی

(دانشکده داروسازی )

       10/2/97

8 نفر

2 ساعت

دکتر لیلا بهبود-خانم پورمتعبد-خانم بیشه ای

 

3

کارگاه آموزشی لاگ بوک

(دانشکده داروسازی )

16/2/97

11 نفر

2 ساعت

دکتر فرود شهبازی-خانم مریم جسری

 

4

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

20/2/97

7 نفر

6 ساعت

دکتر افشین الماسی-دکتر نادر سالاری

 

5

کارگاه دوروزه شیوه های نوین و پیشرفته ارزشیابی osce

25و26/2/97

81 نفر

18 ساعت

دکتر شهرام شایان

 

6

کارگاه پروپوزال نویسی،تنظیم گزارش نهایی و پیام پژوهشی

7/3/97

32 نفر

6 ساعت

دکتر منصوررضایی –دکتر رستم جلالی- دکتر مهدی مرادی نظر- دکتر رویاصفری

 

7

کارگاه روش تحقیق کمی

21/3/97

32 نفر

6 ساعت

دکتر مرضیه کبودی –دکتر نادر سالاری- دکتر رویاصفری

 

8

کارگاه طرحهای توسعه آموزش

22/3/97

55 نفر

6 ساعت

دکتر منصوررضایی

 

ردیف

عنوان

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه بر حسب ساعت

سخنرانان

 

9

کارگاه روش تحقیق کیفی

4/4/97

28 نفر

6 ساعت

دکتر امیر جلالی- دکتر مرضیه کبودی- دکترفاطمه حیدرپور

 

10

کارگاه اصول تصمیم گیری اخلاقی

6/4/97

46 نفر

10ساعت

دکتر امیر احمد شجاعی

 

11

کارگاه دوروزه مرور سیستماتیک و متاانالیز

25 و 26/4/97

43 نفر

12 ساعت

دکتر محمد حسین فرزایی-دکتر یحیی سلیمی-دکتر رویاصفری

 

12

کارگاه اصول مقاله نویسی مقدماتی

15/5/97

57 نفر

6 ساعت

دکتر منصور رضایی –دکتر علیرضا عبدی دکتر کامران منصوری

 

13

کارگاه آموزش رفرنس نویسی

5/6/97

29 نفر

6 ساعت

دکتر فرشاد مرادپور- دکتر ستاره جوانمردی

 

14

وبینار 3 روزه آموزش پزشکی

5/6/97 لغایت 7/6/97

29 نفر

34  ساعت

کشور سویس

 

15

 کارگاه اصول مقاله نویسی پیشرفته

19/6/97

28  نفر

6 ساعت

دکتر کامران منصوری –دکتر محمدحسین فرزایی

16

کارگاه دانش پژوهی آموزشی

11/7/97

71 نفر

12 ساعت

دکتر فخرالسادات میرحسینی-دکتر مریم علیزاده

17

کارگاه شیوه های نوین و پیشرفته تدریس

12/7/97

71 نفر

12 ساعت

-دکتر مریم علیزاده - دکتر فخرالسادات میرحسینی

18

وبینار یکروزه مدیریت فرایندهای آموزشی

26/7/97

36 نفر

6 ساعت

علوم پزشکی همدان

19

کارگاه یکروزه شیوه نگارش فرآیندهای آموزشی

7/8/97

36 نفر

6 ساعت

دکتر منصوررضایی

 

ردیف

عنوان

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه بر حسب ساعت

سخنرانان

 

20

کارگاه آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (پژوهان)

21/8/97

24 نفر

6 ساعت

آقای فیض اله فروغی

 

21

کارگاه دوروزه طراحی و تولید محتوای الکترونیکی بااستفاده از نرم افزار camtasia studio

30/8/97 لغایت 1/9/97

42 نفر

16 ساعت

دکتر ناصر همتی –دکتر صغری عمرانی

 

22

کارگاه اصول آنالیز آزمونهای چند گزینه ای در

19/9/97

65 نفر

6 ساعت

آقای رضا پورمیرزا

 

23

کارگاه آموزش نرم افزار storyline

27/9/97 لغایت 28/9/97

50 نفر

12 ساعت

دکتر صغری عمرانی – دکتر ناصر همتی

 

24

 

25

 

26

27