نام: پگاه

نام خانوادگی: پروین زاد

رشته تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی------ ms آموزش پزشکی

مدرک:  دکترای حرفه ای

شماره تماس: 09183322086

ایمیل: p.parvinzad@yahoo.com