بنام خدا     

واحد مشاوره آموزش علوم پزشکی کرمانشاه تلاش میکند آگاهی و اطلاع رسانی های مفید را در زمینه رشته آموزش علوم پزشکی و منابع آن را در اختیار جامعه دانشگاهی قرار دهد علاقه مندان در این زمینه  جهت دریافت مشاوره میتوانند طی روزهای شنبه  و یکشنبه از ساعت 12الی 14به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه بفرمایند.