نام ونام خانوادگی

سمت

 

2

دکتر بابک صیاد  

 

3

دکتر بابک ایزدی

 

4

دکتر فرهاد سالاری

 

5

دکتر داودرضازاده

 

6

دکتر فیض اله منصوری

 

7

دکتر شایسته حسنی

 

8

دکتر بهزاد همت پور

 

9

دکتر گلاره حاتم

 

11

دکتر  آزیتا فرامرزی

 

12

دکتر علی مالکی

 

13

دکتر علی کاظمی کریانی

 

14

دکتر مسلم  صوفی

 

15

دکتر علیرضا عبدی

 

16

دکتر علی الماسی

 

17

دکر آزیتا فرامرزی

 

18

دکتر پروین عباسی

 

19

دکتر ثریا سیابانی

 

20

دکتر فرهاد بابایی

 

21

دکتر یداله بهرامی

 

22

دکتر کامبیز ورمیرا

 

23

دکتر خیراله صادقی

 

24

آقای علیرضا علیخانی

 

25

دکتر رزیتا ناصری

 

26

دکتر مهدی مردای نظر

 

27

دکتر میترا بختیاری

 

28

دکتر فاطمه رجعتی

 

29

خانم مژگان خلیلی

 

30

دکتر سیروس جلیلی

 

31

دکتر امیر کیانی

 

32

آقای بهروز سلطانی

 

33

دکتر سوسن حیدرپور

 

34

دکتر مرضیه کبودی

 

35

دکتر فاطمه حیدر پور

 

36

دکترمحمود امیری

 

37

دکتر محمد رسول خزاعی

 

38

دکتر نسرین عبدلی

 

39

دکتر میترا کولیوند

 

40

دکتر انور اسدی

 

41

دکتر بهمن اکبری

 

42

دکتر هانیه تارخیان

 

43

            دکتر  حسین ژاله

 

44

دکتر مهنوش صمدی

 

45

دکترستار رضایی

 

46

دکتر فرزاد زارعی

 

47

دکتر غلامرضا عبدلی

 

48

دکتر نسرین عبدلی

 

49

دکتر شهلا میرزایی

 

50

دکتر پرویز محمدی

 

دکتر فخرالدین صبا

 

دکتر صالح   صالحی ذهابی

 

دکترفرامرز  قره گوزلو

 

خانم فرشته جلالوندی

 

دکتر محسن موقوفه ای

 

دکتر مهدی    مرادی نظر

 

دکتر مهدی    نعلینی

 

دکتر فریبرز امیدی

 

دکترعلیرضا رضایی منش

 

دکتر امیر      شیانی

 

دکتر امید   تولایی

 

مهندس بابک   پاک نیا

 

 مهندس ایوب    شهسواری

 

دکتر نصراله   سهرابی

 

 

Top of Form