معرفی کمیته پژوهش در آموزش و اعضای کمیته

                  کمیته پژوهش در آموزش

یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد پژوهش در آموزش می باشد که از ابتدای تاسیس مرکز (سال 1377) شروع به فعالیت نموده است و رسالت اصلی آن تلاش در جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه می باشد و پژوهش هایی که در این راستا باشند را حمایت می کند.

 اعضای کمیته پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آدرس ایمیل

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

Ha.khazaei@yahoo.com

متخصص روانپزشکی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر حبیب اله خزایی

1

Bizadi@Hotmail.com

متخصص آسیب شناسی(پاتولوژی)

رئیس مرکز مطالعات وتوسعه

دکتر بابک ایزدی

2

f.salari@kums.ac.ir

PHD ایمنولوژی

معاون مرکز مطالعات وتوسعه

دکتر فرهاد سالاری

3

Rezaei39@yahoo.com

PHD  آمار حیاتی

رئیس کمیته پژوهش در آموزش

دکتر منصور رضایی

4

mhokazemi@yahoo.com

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دبیر کمیته پژوهش در آموزش

لیدا معمار افتخاری

5

a pour motabbed@yahoo.com

ایمنولوژیPHD

عضو هیأت علمی

دکتر علی پورمتعبد

6

d shackebaei@kums.ac.ir

PHD فیزیولوژی

عضو هیأت علمی

دکتر داریوش شکیبایی

7

cjalili@kums.ac.ir

PHD علوم تشریحی

عضو هیأت علمی

دکتر سیروس جلیلی

8

Akhatony@gmail.com

PHD  پرستاری

عضو هیأت علمی

دکتر علیرضا خاتونی

9

sabour-b@kums.ac.ir

کارشتاسی ارشد

عضو هیأت علمی

بیژن صبور

10

Hoseinzadeh@yahoo.com

PHD سم شناسی

عضو هیأت علمی

دکتر لیلا حسین زاده

11

h kawosi@kums.ac.ir

متخصص پوست

عضو هیأت علمی

دکتر حسین کاووسی

12

o.tavallaei61@yahoo.com

PHD زیست فناوری دارویی

عضو هیآت علمی

دکتر امید تولایی

13

amin.golshah@yahoo.com

متخصص ارتودنسی

عضو هیأت علمی

دکتر امین گلشاه

14

rezaie.phd.ot@gmail.com

متخصص کاردرمانی

عضو هیأت علمی

دکتر لیبا رضایی

15

agn-club@yahoo.com

متخصص رادیولوژی فک وصورت

عضو هیأت علمی

دکتر نفیسه نیک کردار

16

Mmoslem.Iman@yahoo.com

متخصص ارتو دنسی

عضو هیأت علمی

دکتر محمد مسلم ایمانی

17

BKM_1344@yahoo.com

PHD بهداشت

عضو هیأت علمی

دکتر بهزاد کرمی متین

18

hossien_ashtarian@yahoo.com

PHD بهداشت

عضو هیأت علمی

دکتر حسین اشتریان

19

MRAHMATI1983@GMAHL.COM

کارشناس ارشد پرستاری

عضو هیأت علمی

محمود رحمتی

20

Sreshadat@gmail.kums.ac.ir

متخصص بیماریهای کودکان

عضو هیأت علمی

دکتر سهیلا رشادت

21

Parvizia@yahoo.com

PHD مشاوره وراهنمایی

عضو هیأت علمی

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

22

mehdimirzaiea@yahoo.com

PHD آموزش بهداشت وارتقا سلامت

عضو هیأت علمی

دکتر مهدی میرزایی علویجه

23

mh.farzaei@gmail.com

PHD داروسازی سنتی

عضو هیأت علمی

دکتر محمد حسین فرزایی

24

Y .Safari@kums.ac.ir

PHD برنامه ریزی درسی

عضو هیأت علمی

دکتر یحیی صفری

25

mrkhazaei@kums.ac.ir

دکترای تخصصی زیست پزشکی

عضو هیأت علمی

دکتر محمد رسول خزایی

26

mehdi zobirei@yahoo.com

فوق تخصص گوارش

عضو هیأت علمی

دکتر مهدی زبیری

27