عملکرد واحد

عملکرد

تشکیل کمیته دانشگاهی واحد یادگیری الکترونیک

جذب نیروی انسانی

جذب بودجه و منابع مالی

خرید تجهیزات مورد نیاز

تهیه مکان مناسب برای استقرار واحد

تهیه برنامه عملیاتی واحد

تهیه دستورالعمل وچارت اجرایی واحد

تشکیل کارگاه، کلاس و...

تشکیل جلسات هماهنگی

تشویق اساتید، دانشجویان وکارکنان برای همکاری

جلب مشارکت سایر واحدها در راه­اندازی و ادامه کار واحد

جلب مشارکت سایر واحدها در راه­اندازی و ادامه کار واحد

تدوین چک لیست ارزیابی واحد

تهیه نرم­افزار آموزشی

راه­اندازی وب سایت

فعالیت­های در دست اقدام

راه­اندازی واحد آموزش الکترونیک در دانشکده بهداشت

راه­اندازی واحد آموزش الکترونیک در دانشکده پرستاری و مامایی

اجرای 7 برنامه بازآموزی الکترونیک در واحد آموزش مداوم

اجرای آزمون غیر حضوری پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز در بیماری­های قلب وعروق ویژه مدیران و کارکنان دولت، در معاونت بهداشتی دانشگاه

طراحی و ساخت نهایی نرم­افزار آموزش سلامت مادران به صورت آفلاین

اجرای دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه­نگر در نظام سلامت و راه­اندازی رشته مذکور

اجرای آموزش­ها و آزمون­های دفاتر پرستاری و مامایی به صورت ماهیانه جهت کارکنان دانشگاه

راه­اندازی کتابخانه دیجیتال بر روی سامانه LMS جهت کاربران عضو سامانه

آموزش و اجرای آزمون گروه­های پزشکی دانشگاه، از جمله گروه داخلی در بحث آلام خون محیطی و مغز استخوان

راه اندازی واحد آموزش الکترونیک مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

راه­اندازی واحد آموزش الکترونیک مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)