فراخوان جشنواره شهید مطهری 1397

فراخوان سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

به استحضار میرساند به یاری خداوند متعال سیزدهمین جشنواره شهید آموزشی شهید مطهری همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای 27 لغایت 29 فروردین ماه 1399 در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. لذا اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران محترم علاقمند می توانند فرایندهای خود را حداکثر تا تاریخ 15/8 98 به آدرس Jshm.kums@gmail.com ارسال نمایند.

قابل ذکر است به فرایندهای ارسالی پس از تاریخ ذکر شده بدلیل محدودیت زمانی در ارسال فرایندها به وزارتخانه قابل تمدید نخواهد بود.  

حیطه­ های شش گانه:

- تدوین و بازنگری برنامه ­های آموزشی

- یاددهی و یادگیری

- ارزشیابی آموزشی دانشجو، هیات علمی و برنامه

- مدیریت و رهبری آموزشی

- یادگیری الکترونیکی

- طراحی و تولید محصولات آموزشی