برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و مرجعیت علمی
در مورخ 96.07/25 جلسه کمیته پژوهش در آموزش و مرجعیت علمی ، با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه طرح های ارسال شده به مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس
در مورخ 96/07/24جلسه ویدئوکنفرانس مسئولین کلان منطقه ٣ ، با محوریت بسته مرجعیت و آینده نگاری و دستورکارتدوین سند مرجعیت علمی در مرکزمطالعات برگزار شد.
برگزاری کارگاه "مرور سیستماتیک ومتاآنالیز"
کارگاه " مرور سیستماتیک و متاآنالیز" ازسری کارگاههای توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در مرکز مطالعات و توسعه دوشنبه 96/07/24 برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
جلسه کمیته آموزش مجازی با بررسی سامانه نماد مجازی و LMS دانشگاه مورخ ۹۶/۷/۲۲ در مرکز مطالعات و آموزش پزشکی برگزار شد.
درجشن جدیدالورود ها غرفه مرکز توسعه آموزش پزشکی اپلیکیشن راهنمای دانشجویی و اطلاعات آموزشی را در اختیار دانشحویان  قرار داد.
همایش توجیهی دو روزه دانشجویان جدیدالورود، مورخ 17و 18 مهرماه 96 واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی و تفریحی امام حسن مجتبی(ع)، در شهرستان صحنه برگزار شد.
برگزاری کارگاه یک روزه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
در مورخ دوشنبه 96/07/17 راس ساعت 8:30 ، جلسه کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی با حضور اعضای هیات علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه تربیت مدرس EBM
هفتمین جلسه کارگاه تربیت مدرس (EBM) از سرس کارگاههای توانمندسازی آموزشی پژوهشی روز دوشنبه مورخ 96/07/17 در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور اعضای هیات علمی بالینی برگزار گردید
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش
در مورخ 96/07/11 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه طرح های ارسال شده به مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزار کارگاه تربیت مدرس (EBM)
ششمین جلسه کارگاه تربیت مدرس (EBM) از سرس کارگاههای توانمندسازی آموزشی پژوهشی روز دوشنبه مورخ 96/07/10 در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور اعضای هیات علمی بالینی برگزار گردید .
برگزاری آزمون الکترنیک کشوری
آزمون الکترونیک کشوری سطح ۱ کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مخصوص اعضای هیات علمی چهارشنبه ۹۶/۷/۵ در مرکز جامع آزمونها برگزارشد. در این دوره ۳۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ثبت نام کرده بودندپس از یک سال آموزش دروس به شکل مجازی درآزمون الکترونیک پایانی سطح ۱ شرکت کردند.