پنجمین جلسه کمیته ارزشیابی ارزیابی آزمون دانشجویی در روز دوشنبه مورخ 25 تیرماه 97 با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه دستورالعمل تشکیل مرکز آزمونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته تدوین درسنامه اخلاق و آداب پزشکی
جلسه " کمیته تدوین درسنامه اخلاق و آداب پزشکی " روز یکشنبه مورخ 17 تیرماه 97 در مرکز مطالعات و توسعه با حضور دکتر ایزدی ریاست محترم EDC و اعضای کمیته برگزار گردید . در این جلسه عناوین سرفصل دروس آداب پزشکی 1-4 مجددا بررسی و باز بینی نهایی گردید ، سپس مسئولین و اعضای چهار گروه تدوین آداب پزشکی 1-4 انتخاب شدند . و مقرر گردید یک هفته بعد ، هریک از گروهها فرمت اولیه طرح درس خود را ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد .
برگزاری جلسه بسته های تحول و نوآوری
در روز شنبه مورخ 16 تیرماه 97 راس ساعت 8:30 در محل مرکز مطالعات و توسعه جلسه ای با حضور رئیس ، معاون ،کارشناس مسئول کمیته اخلاق EDC و تعدادی از اعضای هیات علمی علاقه مند به همکاری در بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار گردید . در این جلسه آقای دکتر ایزدی در خصوص بسته اخلاق حرفه ای و آقای دکتر سالاری در خصوص ارزشیابی و آزمونها توضیحاتی ارائه نمودند در پایان دو نفر از اعضای هیات علمی جهت همکاری در بسته اخلاق حرفه ای و دو نفر نیز جهت همکاری در ارزشیابی و آزمونها انتخاب شدند .
برگزاری جلسه کمیته آموزش هیات علمی
جلسه کمیته آموزش هیات علمی در روز یکشنبه مورخ 17 تیرماه 97 راس ساعت 12 در محل مرکز مطالعات و توسعه با حضور اعضای کمیته برگزار گردید در این جلسه شیوه نامه رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع ، در خصوص معرفی دوره های توانمندسازی اساتید برگزار شده توسط مدرسینی که علاقه مند به برگزاری دوره های مذکور در سایر دانشگاهها می باشند قرائت گردید در پایان عناوین کارگاههای پیشنهادی براساس نیاز سنجی انجام شده در سال 1396 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش
جلسه کمیته پژوهش در آموزش در روز سه شنبه مورخ 12 تیرماه 97 راس سلعت 12:30 با حضور اعضای کمیته برگزار گردید در این جلسه ، یک پایان نامه دانشکده دندانپزشکی ، یک طرح دانشجوی دانشکده پزشکی و یک اصلاحیه طرح پس از مشاوره با اساتید کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش مورد بررسی قرار گرفت و تعیین داور شد و در ادامه جلسه ، مقرر گردید شیوه نامه طرح های کمیته پژوهش در آموزش در جلسه آ؟ینده تصویب گردد .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
ششمین جلسه کمیته ارزشیابی در روز دوشنبه مورخ 11 تیرماه 97 راس ساعت 12:30 با حضور اعضای کمیته برگزار گردید . در این جلسه شیوه نامه انتخاب مدیر گروه به شرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت :
1) دلایل انتخاب مدیر گروه 2) فرآیند تعویض مدیر گروه 3) شرایط عمومی مدیر گروه آموزشی 4) طول دوره تصدی مسئولیت 5) روند انتخاب مدیر گروه
برگزاری کارگاه یکروزه اصول تصمیم گیری اخلاقی
در مورخ 6 تیرماه 97 کارگاه یکروزه اصول تصمیم گیری اخلاقی در مرکز مطالعات و توسعه با همکاری دکتر امیر احمد شجاعی عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید . در این کارگاه اصول ابتدایی اخلاق حرفه ای و نقش کدهای اخلاقی سازمانها و حرفه ها در تصمیم سازی اخلاقی و مراحل تصمیم گیری و رشد اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ایده پردازان
در راستای تحقق بسته آموزش پاسخگو ، جلسه کمیته ایده پردازان با حضور اعضائ کمیته در مورخ 29 خردادماه 97 در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه موضوع " جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت پژوهش های چند مرکزی " مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
نهمین جلسه کمیته ارزشیابی و چهارمین جلسه کمیته آزمون دانشکده
در مورخ 4 تیرماه 97 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه شیوه نامه برگزاری آزمون ها در بخش کادر اجرایی و بخش استادان مورد بحث و بررسی و در پایان مصوب گردید .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
جلسه کمیته ارزشیابی در روز دوشنبه مورخ 28 خردادماه 97 راس ساعت 12:30 باحضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید . در این جلسه به بررسی شیوه نامه انتخاب مدیر گروه پرداخته شد و موارد به شرح ذیل به تصویب رسید
- دلایل انتخاب مدیر گروه