فراخوان دومین دوره ثبت نام اعضای هیات علمی در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند دومین فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش مجازی نیمسال اول 97-96 جهت اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی آغاز شده است . متقاضیان میتوانند بر روی لینک سمت چپ (فراخوان دومین دوره ) کلیک کرده و مراحل ثبت نام را با ارسال مدارک تکمیل نمایند لازم بذکر است مهلت ثبت نام تا تاریخ 96/05/30 میباشد.
برگزاری کارگاه یکروزه شیوه نگارش طرح درس و طرح دوره
در مورخ 16مرداد ماه 96 کارگاه یک روزه شیوه نگارش طرح درس و طرح دوره از سری کارگاههای توانمندسازی آموزشی و پژوهشی ، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری کمیته آموزش مجازی
جلسه کمیته اموزش مجازی در مورخ 14مردادماه 96در مرکز مطالعات و توسعه با دستورکار بررسی« مرکز ملی تحقیقات اموزش پزشکی» برگزار شد. در این جلسه باز شدن سامانه درنیمه دوم شهریور برای ثبت پروپوزال با تاکید ویژه بر
آموزش مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری کارگاه شیوه طراحی سوالات مبتنی براستدلال بالینی
کارگاه «شیوه طراحی سوالات مبتنی بر استدلال بالینی» جهت آشنایی اساتید هیئت علمی دانشگاه با شیوه های صحیح ارزشیابی بالینی توسط دفتر استعداد درخشان مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در تاریخ پنج شنبه ۱۲ مرداد ۹۶ برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته کاربست طرح ها و فرآیندهای آموزشی
در مورخ 10مرداد 966 از ساعت 13:30لغایت 15 جلسه کمیته کاربست طرح ها و فرآیندهای آموزشی باحضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید در این جلسه ، گزارش نهایی های مصوب شده مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش
درمورخ 10مردادماه 96 از ساعت 12:30لغایت 13:30 جلسه کمیته پژوهش در آموزش باحضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید در این جلسه " تصویب نهایی آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های آموزش پزشکی و طرح های داوری شده و جدید "مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی
در مورخ 10مرداد 96 جلسه کمیته برنامه ریزی درسی راس ساعت 10-12 با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید در این جلسه مواردی از دروس دانشکده داروسازی و پیراپزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
درمورخ 9مرداد 96 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای کمیته راس ساعت 12:30 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید در این جلسه شیوه نامه اعتراض دانشجویان به نمرات پایان ترم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
برگزاری کارگاه word پیشرفته
در مورخ 9مردادماه 96 راس ساعت 8 صبح کارگاه word پیشرفته از سری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی در سالن workshop کتابخانه مرکزی برگزار گردید .
برگزاری کمیته ایده پردازان در مرکز مطالعات و توسعه
جلسه کمیته ایده پردازان آموزشی در 7 مردادماه 96 با موضوع مشکلات و معضلات آموزشی دانشگاه بامحوریت ارزیابی اجرایی شدن کوریکولوم های آموزشی باحضور اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.