موفقیت بی نظیر دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در المپیاد دانشجویان سراسر کشور
تلاش مستمر دانشجویان و همت بلند اساتید مدرس المپیاد پس از ماه ها به ثمر نشست
مدال طلای انفرادی در حیطه ی"علوم پایه"برای اولین بار به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعلق گرفت.دانشجو:روح الله حیدری
مدال نقره انفرادی برای اولین بار در حیطه"فلسفه پزشکی"مشترکا به دو دانشجوی علوم پزشکی کرمانشاه تعلق گرفت.دانشجویان:آذر قاسمی و آرشام امجدیان
جایگاه سوم کشوری و کاپ تیمی برنز در حیطه استعداد بالینی به تیم 4نفره یکلان منطقه ای3تعلق گرفت:بهنام احمدی،بهنام حسن پور دو دانشجوی کرمانشاهی این تیم4نفره هستند.
برگزارجلسه کمیته پژوهش در آموزش
در مورخ 96/06/21 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار دید .
برگزاری جلسه برنامه ریزی درسی
در مورخ 96/06/22 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه به بازنگری و تطابق دروس تخصصی با تخصص اعضای هیات علمی پرداخته شد.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
در مورخ 96/06/20 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید در این جلسه نحوه تهیه و تدوین شیوه نامه آنالیز آزمون ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان به تصویب نهایی اعضا ء کمیته رسید .
برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با مفاهیم آماری
در مورخ 96/06/20 راس ساعت 8:30 ، "کارگاه یکروزه آشنایی با مفاهیم آماری " ، ازسری کارگاههای توانمندسازی آموزشی و پژوهشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.
برگزاری کارگاه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری
کارگاه یکروزه " مراحل ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری ،چگونگی ثبت شرکت های دانش بنیان ، آشنایی با Business plan و F.S ترجمان دانش و ارتباط با صنعت " دوشنبه 96/06/13 در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری سومین جلسه کارگاه تربیت مدرس پزشکی مبتنی برشواهد(EBM)
در مورخ 96/06/06 راس ساعت 15الی 17 کارگاه تربیت مدرس پزشکی مبتنی برشواهد (EBM) ، در سالن مرکز مطالعات و توسعه به دوشیوه حضوری با شرکت 20 نفر از اعضای هیات علمی بالینی و وبینار (تحت وب) برگزار گردید . ضمنا سری کارگاههای مذکور در 12 جلسه توسط جناب آقای دکتر فرید نجفی ارائه می گردد.
برگزاری کارگاه یکروزه " معرفی شبکه های علمی- اجتماعی "
کارگاه یکروزه معرفی شبکه های علمی - اجتماعی از سری کارگاه های توانمندسازی آموزشی و پژوهشی درمورخ 96/06/06 در سالن کارگاه کتابخانه مرکزی با حضور 63 نفر از اعضای هیات علمی برگزار گردید .